Incoterms 2010

Co to jest Incoterm 2010?

Incoterms 2010

Przed rozwazeniem kwestii realizacji wysylki towaru na skale miedzynarodowa, nalezy odpowiedziec na wazne pytanie: W którym momencie ryzyka i oplaty przechodza na kupujacego ?

W 1936 r., Międzynarodowa Izba Handlu (ICC) znajdująca się w Paryżu, po raz pierwszy opublikowała pod nazwą Incoterms 1936 (INternational COmmercial TERMS) [Międzynarodowe Reguły Handlu], zestaw międzynarodowych reguł odpowiadający na to pytanie.

W celu dostosowania tych reguł do najnowszych międzynarodowych praktyk handlowych, do reguł z 1936 r. dodano wiele poprawek, uzyskując w efekcie dokument znany obecnie jako "Incoterms 2010", który zastąpił Incoterms 2000. Ostatnie modyfikacje, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2011 r., będą polegały głównie na wyeliminowaniu czterech reguł - DEQ, DES, DAF i DDU - oraz wprowadzeniu dwóch nowych reguł "D", DAT (Dostarczone do terminalu) oraz DAP

Kto ponosi opłaty związane z logistyką?

Podział kosztów według Incoterm znajdujących się w kontrakcie

TERM

SERVICE SERWIS

EXW
Ex-Works

FCA
Free Carrier

FAS 
Franco wzdłuż burty statku

FOB
Free On-Board statku

CFR
Kosztów i towarowe

CIF
Koszty ubezpieczenia i frachtu

CPT
Przewoźne opłacone do

 

Płatnik

Płatnik

Płatnik

Płatnik

Płatnik

Płatnik

Płatnik

Magazyn do składowania w miejscu pochodzenia

S

S

S

S

S

S

S

pracy Warehouse w miejscu pochodzenia

S

S

S

S

S

S

S

Eksport opakowań

S

S

S

S

S

S

S

Załadunku w miejscu pochodzenia

K

S

S

S

S

S

S

frachtu śródlądowego

K

K

S

S

S

S

S

Port otrzymania opłaty

K

K

S

S

S

S

S

Opłata Przenośniki

K

K

S

S

S

S

S

Załadunku na ocean przewoźnik

K

K

K

S

S

S

S

Ocean / opłat za fracht lotniczy

K

K

K

K

S

S

S

Opłat w Port zagranicznych / lotniska

K

K

K

K

K

K

S

Ceł, podatków i za granicą

K

K

K

K

K

K

K

Koszty przesyłki do miejsca przeznaczenia

K

K

K

K

K

K

K

S - Płaci sprzedający, K - Płaci kupujący

TERM TERM

SERVICE SERWIS

CIP
To Przewóz i ubezpieczenie opłacone do

DAF
Stanie na granicy

DES Delivered Ex-Ship

DEQ Dostarczone nabrzeże przed ocleniem

DDU
Dostarczone, cło nieopłacone

DDP Delivered Duty Paid

 

Płatnik

Płatnik

Płatnik

Płatnik

Płatnik

Płatnik 

Magazyn do składowania w miejscu pochodzenia

S

S

S

S

S

pracy Warehouse w miejscu pochodzenia

S

S

S

S

S

S

Eksport opakowań

S

S

S

S

S

S

Załadunku w miejscu pochodzenia

S

S

S

S

S

S

frachtu śródlądowego

S

S

S

S

S

S

Port otrzymania opłaty

S

S

S

S

S

S

Opłata Przenośniki

S

S

S

S

S

S

Załadunku na ocean przewoźnik

S

S

S

S

S

S

Ocean / opłat za fracht lotniczy

S

S

S

S

S

S

Opłat w Port zagranicznych / lotniska

S

S

K

S

S

S

Ceł, podatków i za granicą

K

K

K

K

K

S

Koszty przesyłki do miejsca przeznaczenia

K

K

K

K

S

S

S - Płaci sprzedający, K - Płaci kupujący

Jak stosować Incoterms 2010?

Określ jasno specyfikację
w kontrakcie sprzedaży

W celu zastosowania Incoterms 2010, należy określić jasno ten punkt w kontrakcie sprzedaży, wykazując: "zastosowano wybraną regułę Incoterm ze wskazaniem wyznaczonej lokalizacji, określoną w Incoterms 2010

Wybierz odpowiednią
regułę Incoterms

Wybór reguły Incoterm stanowi integralną część transakcji handlowej. Należy go dokonać z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych przedsiębiorstwa, rodzaju stosowanego transportu, poziomu obsługi, jaki przedsiębiorstwo zamierza dostarczać klientowi lub zasobów swojego dostawcy, lub też zgodnie ze standardowymi praktykami rynkowymi, bądź też praktykami stosowanymi przez konkurencję, itd.

Wybrana reguła Incoterm musi również być dobrze dostosowana do rodzaju towaru, które zostaną wysłane oraz rodzajem transportu, który zostanie zastosowany.

Określ precyzyjnie
miejsce i port

W celu optymalnego zastosowania Incoterms, strony kontraktu powinny określić miejsce lub port z maksymalną dokładnością: np. FCA 25 rue Saint Charles, Bordeaux, Francja, Incoterms 2010.

Należy podkreślić w tym miejscu, że w przypadku niektórych Incoterms, takich jak CPT, CIP, CFR, CIF, wyznaczone miejsce nie jest tym samym, co miejsce dostawy: oznacza miejsce przeznaczenia, za które zapłacono. W celu określenia miejsca docelowego dostawy towaru, zaleca się podanie konkretnego adresu, aby uniknąć wszelkich niejasności.

To samo ma zastosowanie "poza fabryką": Czy jest to fabryka we Francji, czy też fabryka założona zagranicą przez firmę francuską ?

Odniesienie do konkretnego miejsca wskazanego w kontrakcie sprzedaży. Na przykład: CIF Rouen, CCI 2010; dodanie zgodnie z systematyką miejsca dostawy (port, granica, itd.) do użytego akronimu (zestawu inicjałów).

Inne środki ostrożności,
które należy przedsięwziąć

Przy stosowaniu Incoterms należy przedsięwziąć pewne środki ostrożności, takie jak: Dobra znajomość znaczenia każdego Incoterm oraz jego akronimu; Precyzyjne stosowanie wariantów Incoterms w celu uniknięcia zamieszania, które może być spowodowane przez błędną interpretację (np: FOB USA).

Incoterms są standardami przyjętymi na całym świecie. W związku z tym, podobnie jak wszystkie standardy (przemysłu, jakości, zanieczyszczenia), ich nazwy unikają wszelkich rozbieżności. Należy stosować wyłącznie standardowych skrótów. Wszelkie inne konwencje są zakazane ! Jak wszystkie standardy, Incoterms zawierają wyraźne odniesienia. Podobnie jak w przypadku DIN lub ISO 9002, po trzech literach Incoterm należy podać nazwy wyznaczonych miejsc oraz dodać "Incoterm", patrz "Incoterm ICC".

W razie potrzeby należy skontaktować się z międzynarodową firmą prawniczą.

Obecną tendencją w międzynarodowym biznesie jest zwolnienie kupującego ze wszelkich kwestii związanych z logistyką. Podnosi to znaczenie pozycji eksportera. Kwestią zasadniczą jest wynegocjowanie warunków kontraktu dla pierwszej wysyłki oraz, przede wszystkim, w przypadku kontaktów z krajami wysokiego ryzyka, zaleca się uzyskanie dokumentu gwarancji kredytu jako formy płatności.