Obsługa prawna

Obsługa prawna

Oferujemy pełen zakres usług związanych z cłem oraz sprawami podatkowymi w imporcie i eksporcie (VAT, akcyza)

Pomagamy w uzyskiwanie różnego rodzaju niezbędnych zezwoleń i certyfikatów. Opracowujemy analizy prawne dotyczące handlu zagranicznego. Analizujemy kontrakty handlowe w imporcie i eksporcie. Dobieramy dla naszych klientów najkorzystniejsze rozwiązania prawne.

Zapewniamy pełną obsługę prawną dotyczącą inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.