Dokumenty w obrocie międzynarodowym

Kontenery
  • Faktura (invoice)
  • Lista załadowcza (Packing List)
  • Świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin)
  • Certyfikat jakości (Certificate of Quality)
  • Konosament B/L (Bill of Loading)
  • Karnet TIR (Carnet TIR)
  • ATR
  • Inne (Niezbędne w szczególnych wypadkach)